Vision

Finvacons vision är att växa till ett internationellt företag och till en förebild för Finlands socialt inriktade företag. Detta innebär bra och långvarande kundrelationer, lönsamma affärsverksamheter och minimalt med offentliga stöd. Finvacon tar också ansvar för naturen och personer som är i behov av hjälp. Vår vision är att vara en arbetsgivare vars rykte är att våra anställda är lyckliga och känner sig säkra i sitt arbete.

Visionen uppnås genom att erbjuda och producera kvalitetsmässiga underleverantörstjänster och egna produkter genom att aktivt förbättra synergin mellan de olika avdelningarna.