Kvalitet och miljö

Vi specialiserar oss på underleverantörsjobb för olika inhemska företag. Vi producerar kvalitet och uppfyller kundens behov, medan vi också tar hänsyn till miljöpåverkan.

Våra mål är

  • Producera produkter som är exakt vad kunden behöver
  • Hög kundtillfredställelse
  • Felfria leveranser
  • Minimera miljöpåverkan på land, i luften och i vattnet

Vi bevakar våra processer och utvecklar dem med olika kvalitetsmått och med tanke på miljöaspekter. Vi utvecklar vårt företag konstant och är engagerade i att förhindra miljöförorening med hjälp av information från våra övervakningssystem.

Vi informerar både personalen och andra berörda parter om våra mål samt resultaten. Vi följer lagstadgade regleringar och skyldigheter samt följer kraven miljöaspekterna sätter.

PL_Finvacon_Oy_SV_379798.png menestyjä.png