Kvalitet & miljø

Vi har spesialisert oss på underleveranser for ulike bedrifter på hjemmemarkedet. Vi produserer konkurransedyktig og riktig kvalitet som oppfyller kundens behov ved å ta hensyn til miljøpåvirkningene.

Vårt mål er

  • å lage produkter som fullstendig tilsvarer bestillingene
  • høy kundetilfredshet
  • prinsippet om null feil både på fabrikkens interne og eksterne leveranser
  • å redusere miljøskadene rettet mot land, luft og vann

Vi følger regelmessig med på vår virksomhet og utviklingen av denne ved hjelp av forskjellige kvalitetsmål og kartlegging av miljøhensyn.

Vi utvikler vår virksomhet kontinuerlig og plikter oss til å hindre at naturen forurenses basert på informasjon fra overvåkingssystemer.

Vi informerer våre ansatte og interessegrupper både om målene for vår virksomhet og resultatene av denne.

I all vår virksomhet overholder vi lovfestede plikter og bestemmelser samt krav knyttet til miljøhensyn.

PL_Finvacon_Oy_EN_379798.png menestyjä.png