Finvacon - bättre arbeten

Finvacon Ab är ett aktiebolag som grundades 1970 av Vasanejdens Invalider rf och är specialiserad på underleverantörsjobb. Vår kärnkompetens ligger i producering av isoleringskomponenter av trä, prespan och metall till transformatorer, andra underleverantörsjobb inom metallbranschen, lasergravering, olika monteringstjänster samt omfattande tvätteritjänster.

  • Vi är belägna på två lokaliteter, i Stenhaga och i Strömberg park (industriområde)
  • Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 kvalitetssystem
  • Vi sysselsätter omkring 100 personer
  • Vår kreditvärdighet är AAA

Våra styrkor

  • Kostnadseffektivitet
  • 99,5% leveranssäkerhet
  • Maskiner som är tidsenliga
  • Solvens
  • Kvalitetsgaranti

Vi erbjuder våra tjänster till hela Finland. Se vår introduktionsvideo på YouTube.